Evaluarea Bunurilor Mobile

Raport evaluare bunuri mobile

     Evaluarea bunurilor mobile este realizată printr-un raport de evaluare bunuri mobile întocmit de un expert evaluator, ce evaluează o diversitate de active, ce pot fi mișcate (relocate) și care este obligat să recunoască diferitele premise ale valorii.
Aceste premise pot fi clasificate, la modul general, în trei categorii, distingându-se în principiu prin utilizarea anticipată a unui activ:

Vânzarea în scopul transferului, pentru o utilizare asemănătoare sau alternativă.
Utilizarea în continuare (sau instalată) a activului, în scopul în care a fost proiectat sau dobândit.
Lichidarea.

   Astfel, utilizarea termenului de valoare sau valoare de piață a bunului mobil este modificat sau rafinat pentru a crea definiții speciale, care să vină în întâmpinarea nevoilor unei anume evaluări.
Aceste modificări furnizează o premise specifică a valorii pentru a ghida munca expertului evaluator Anevar.

Vânzarea pentru transfer sau utilizare alternativă

   Valoarea de piață reprezintă suma estimată, exprimată în termeni monetari, care poate fi obtinută, în mod rezonabil, pentru o proprietate, în cadrul unui schimb dintre un compărător și un vânzător, ambii aflați pe poziții egale, nici unul dintre ei nefiind constrâns să vândă sau să cumpere, și în perfectă cunoștiință de cauză, la o anumită dată.

   Valoarea de piață – activ sau bun mobil transferat reprezintă acea valoare estimate, exprimată în termeni monetari, care poate fi obținută, în mod rezonabil, pentru o proprietate, în cadrul unui schimb dintre un compărător și un vânzător, ambii aflați pe poziții egale, nici unul dintre ei nefiind constrâns să vândă sau să cumpere, și în perfectă conștiință de cauză, la o anumită dată, luându-se în considerare costul transferului proprietății (bunului) la o altă locație.

Utilizarea existentă (sau capacitatea de utilizare)

    Valoarea de piață pentru utilizarea în continuare reprezintă suma estimată, exprimată în termeni monetari, care poate fi obținută, în mod rezonabil, pentru o proprietate, în cadrul unui schimb dintre un compărător și un vânzător, ambii aflați pe poziții egale, nici unul dintre ei nefiind constrâns să vândă sau să cumpere, și în perfectă cunoștință de cauză, incluzând instalarea, la o dată specificată, și presupunând că veniturile afacerii susțin valoarea rapotată. Această sumă include toate costurile normale, directe și indirecte, cum ar fi instalarea și alte costuri de ansamblare pentru că proprietatea să fie operațională din toate punctele de vedere.

    Valoarea de piață – activ sau bun mobil instalat reprezintă acea sumă estimată, exprimată în termini monetari, care poate fi obținută, în mod rezonabil, pentru o proprietate, în cadrul unui schimb dintre compărător și un vânzător, ambii pe poziții egale, nici unul dintre ei nefiind constrâns să vândă sau să cumpere, și în perfectă cunoștință de cauză, incluzând instalarea, la o dată specificată. Această sumă include toate costurile normale, directe și indirecte, cum ar fi instalarea și alte costuri de asamblare necesare pentru că proprietatea să fie operațională din toate punctele de vedere.

Evaluarea bunurilor mobile pentru lichidare

    Valoarea de lichidare ordonată reprezintă valoarea brută estimată, exprimată în termeni monetari, care poate fi realizată în mod tipic printr-o vânzare de lichidare, dată fiind o perioadă rezonabilă de timp pentru găsirea unui compărător (sau a mai multor cumpărători), cu un vânzător constrâns să vândă, în baza unei situații – așa cum este, unde este, la o dată specificată.
     Valoarea de piață forțată reprezintă valoarea brută estimată, exprimată în termeni monetari, care poate fi realizată în mod tipic printr-o licitație publică dirijată și mediatizată corespunzător, cu un vânzător constrâns să vândă imediat, în baza unei situații – așa cum este, unde este, la o dată specificată.
     Valoarea de lichidare pe amplasament reprezintă valoarea brută estimată, exprimată în termeni monetari, care poate fi realizată în mod tipic de pe urma unui utilaj nefolositor, presupunând că întregul utilaj este vândut intact, având la dispoziție un timp limitat pentru finalizarea vânzării, la o dată specificată.

Evaluarea Proprietăților Imobiliare

Prin evaluarea proprietăţilor imobiliare se înţelege orice activitate de evaluare ce are ca obiect al evaluării o proprietate imobiliară privată sau una din componentele acesteia (teren sau construcţii)

Evaluarea Întreprinderii

Evaluarea de întreprinderi reprezintă un serviciu profesional, o activitate complexă realizată de o echipă de specialişti cu pregătire în domenii variate (economie, contabilitate, juridic, construcţii, inginerie).