Evaluarea Întreprinderii

Raport de evaluare intreprindere

Evaluarea întreprinderii sau a afacerii, cuprinde următoarele etape pentru întocmirea unui raport de evaluare al unei întreprinderi sau a unei afacerii de către un expert evaluator Anevar.

Etapa inițială, în cadrul căreia are loc:
– Cunoaşterea preliminară a afacerii evaluate

– Pregătirea acțiunii (stabilirea echipei de evaluare, elaborarea bugetului de timp pe ansamblul lucrării și pe fiecare acțiune etc.)

Etapa de realizare, structurată după cum urmează:
– Stabilirea diagnosticului de evaluare

– Elaborarea ipotezelor de evaluare în vederea conturării a 2-3 scenarii de evaluare

– Evaluarea propriu-zisă, care constă în alegerea metodelor de evaluare, aplicarea formulelor conform scenariilor de evaluare şi determinarea scării de valori corespunzătoare metodelor alese

Etapa concluziilor, concretizată în redactarea raportului de evaluare
– Raportul de evaluare include ca elemente obligatorii:

– prezentarea afacerii, a echipei de evaluare

– menționarea: expertizelor şi studiilor utilizate, a factorilor de risc şi a ipotezelor de evaluare admise, a bibliografiei utilizate

– expunerea metodelor de evaluare aplicate

– exprimarea opiniei evaluatorului: se reiau valorile grupate pe metodele utilizate, se avansează o valoare (un interval de valori) a afacerii, se expun motivele, argumentele ce au determinat soluțiile propuse și valorile economice ale afacerii

Diferențele dintre valoarea afacerii stabilită prin expertiză şi diagnostic şi prețul la care convin ulterior parțile participante (în cazul vânzării este vorba de vânzător şi cumpărător) sunt relevate prin intermediul unor criterii de diferențiere.

Evaluarea întreprinderii este un serviciu profesional, o activitate realizată de mai mulți specialiști ce au pregătire în diverse domenii, cum ar fi cel economic, juridic, contabilitate, inginerie sau construcții.
Activitatea de evaluare a unei întreprinderi este condusă de către un expert evaluator, membru ANEVAR, evaluator de întreprinderi.

În cadrul procesului de evaluare sunt create rapoarte de evaluare pentru întreprinderi, generatoare de venit, proprietăți specializate, societăți comerciale, restaurante, hoteluri, stații de benzină, cazinouri, teatre și cinematografe. Evaluarea activelor necorporale de tipul licențelor, website-urilor, brevetelor de invenții, reprezintă o parte componență a procesului de evaluare a întreprinderii.
Rapoartele de evaluare de întreprinderi sunt utile investitorilor, acționarilor, personalului angajat al întreprinderii, creditorilor sau instituțiilor statului.

Evaluarea Proprietăților Imobiliare

Prin evaluarea proprietăţilor imobiliare se înţelege orice activitate de evaluare ce are ca obiect al evaluării o proprietate imobiliară privată sau una din componentele acesteia (teren sau construcţii)

Evaluarea Bunurilor Mobile

Bunurile mobile sunt bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Conform Noul Cod Civil român, bunurile mobile sunt: „Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.”