Evaluarea Proprietăților Imobiliare

Raportul de evaluare proprietăților imobiliare

Raport de evaluare teren
Raport evaluare apartament
Raport evaluare cladiri
Raport evaluare spatii comerciale

Ce este un raport de evaluare imobile?

Raportul de evaluare pentru o proprietate imobiliară reprezintă documentul oficial ce atestă valoarea de piață a proprietății la perioada respectivă de timp la care s-a realizat evaluarea.

Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată, la data evaluării, între un cumpărător și un vânzător hotărâți, într-o tranzacție liberă (nepărtinitoare), în care parțile implicate au acționat în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Pașii ce trebuiesc urmați pentru realizarea unui raport de evaluare:

1. Documentarea asupra proprietății imobiliare de către un evaluator imobiliar
– identificarea proprietății imobiliare;
– identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluării;
– stabilirea scopului evaluării imobiliare și tipul de valoare ce trebuie determinată;
– vizitarea fizică a proprietății de evaluat, efectuarea de fotografii atât la interior cât și la exterior , solicitarea de copii ale documentelor proprietății (titlul de proprietate actul de vânzare-cumparare, donație, succesiune, etc. plan cadastral, autorizație de construire);

2. Centralizarea și analiza datelor și informațiilor
– colectarea și analiza datelor și informațiilor relevante ; aceste date și informații trebuie să conțină elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare (metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizări, metoda comparației directe, etc.);
– se stabilește conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, condițiile limitative și sursele de informare;

3. Elaborarea unui raport de evaluare imobiliară
Procesul de evaluare a proprietății imobiliare se finalizează prin întocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris în care sunt cuprinse instrucțiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare – tipul de valoare , scopul evaluării și rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

Evaluarea Bunurilor Mobile

Bunurile mobile sunt bunurile corporale şi necorporale caracterizate prin mobilitatea lor. Conform Noul Cod Civil român, bunurile mobile sunt: „Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile.”

Evaluarea Întreprinderii

Evaluarea de întreprinderi reprezintă un serviciu profesional, o activitate complexă realizată de o echipă de specialişti cu pregătire în domenii variate (economie, contabilitate, juridic, construcţii, inginerie).